Блокове

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 1:01 PM

Print

Цел

Функцията за блокове е специално проектирана, за да улесни обработката на групови резервации. Тя действа като независим механизъм за резервация на стаи, които не изискват отделни резервации. Когато стаите се разпределят чрез тази функция, те автоматично се изваждат от наличните стаи за продажба, и тяхната заетост може да се проследява отделно. Всеки блок е задължително свързан с конкретна компания.

Настройка

Блокове за типове стаи

Процесът на резервация на стаи се базира на типове стаи. За една групова резервация може да има множество блокове, всеки от които съответства на различни типове стаи и комбинации от гости.

Ценообразуване

За всеки блок на стаи имате възможност да изберете тарифа за изчисление на цената или да въведете ръчно уникална цена, особено когато има специално договорена цена.

Статус на блока

Можете да управлявате кога даден блок трябва да повлияе на наличността. За тази цел сме въвели няколко опции за статус на блока.

Дата на освобождаване и дни за освобождаване

Имате възможност да зададете времеви рамки, в рамките на които резервациите трябва да бъдат направени в съответните блокове.

  • Дата на освобождаване - Ако блоковете не са използвани до определена дата, съответните стаи се освобождават автоматично.
  • Дни за освобождаване - Определен брой дни преди датата, към която се отнася блокът, започва постепенното освобождаване на неизползвани стаи.

Как работят блоковете

Прогноза за заетостта

Всеки активен блок влияе на наличността и намалява наличните места за съответния тип стая. Можете да видите наличността, включително блокове, които още не са активирани, но такива блокове не повлияват продажбите.

Резервации и блокове

За да наблюдавате как се използват блоковете, трябва да свържете всяка входяща резервация с блока, чрез който са били разпределени стаите за групата. Всяка резервация изразходва една стая от блока, докато той не бъде изцяло използван. Резервацията, свързана с блок, може да се инициира директно чрез вашата система за онлайн резервации. За целта на клиента трябва да се предостави код за блока за тяхната групова резервация. Цените, определени в блока, се прилагат автоматично за резервацията.

Проследяване на блоковете

Имате достъп до данни в реално време относно броя свободни стаи в блока. Освен това можете да проследявате до каква степен са използвани заделените блокове. Тази информация е налична и за бъдещи, и за минали дати. Можете да извлечете данни за конкретна група, компания или обобщение за целия хотел.

Прогноза за приходите

Независимо дали има съществуващи резервации за блока или не, ще имате достъп до прогноза за приходите, ако е била въведена цена в блока


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница