Договори с туроператори

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 2:12 PM

Print

Специализираният модул "Договори с туроператори" е предназначен за улесняване на пресмятането на цените в договорите с туроператори. Всеки договор се въвежда в профила на фирмата, към която се отнася. Договорът има две основни настройки - "Условия" и "Тарифи". Първата част обхваща ценовите условия, както се появяват в договора. Втората част включва конфигурирането на това как тези условия могат да се приложат в резервации като избираеми тарифи.

Условия

Когато зададете условията, ще можете да:

  • указвате типовете стаи и хранене, включени в договора
  • указвате как (ако има) ще се изчислява таксата за града
  • задавате възрастовите групи за деца
  • определяте сезоните, показани в договора
  • задавате базови продукти
  • задавате допълнителните храни, както са описани в договора
  • указвате условията за различни комбинации от броя възрастни и деца в различни възрастови групи
  • задавате алгоритми и условия за безплатни нощувки или отстъпки за ранни записвания, включени в договора.

Тарифи

След като са зададени условията, можете да създадете фактически тарифи, които могат да бъдат избирани в резервациите на туроператорите. След като бъдат избрани, системата ще провери договора, от който идва тарифата, ще види информацията в резервацията и ще отрази таксите за настаняване въз основа на двете.

Други функции

Има няколко допълнителни инструмента, предназначени да помогнат в работата ви с договори или резервации на туроператори:

  • можете да копирате договор към друг профил на туроператор или за нов сезон
  • създадохме специална изглед на Фолиото, предназначен да покаже цялата информация за резервацията и как е било извършено окончателното пресмятане на фактурата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница