Операции с резервации

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 12:06 PM

Print

Гаранции на резервации

Съгласно предварително определените от вас правила за гаранции, ние изчисляваме размера и периода на гаранцията за всяка резервация. Това ви позволява да следите гаранционния статус на всички резервации и да генерирате списък с резервации, чийто гаранционен период е изтекъл.

Анулиране и политики за анулиране на резервации

Нашата система ви предлага възможност да включите условия за анулиране в рамките на гаранционната политика. Това позволява автоматично изчисляване и начисляване на такса за анулиране при анулиране на резервация. Политиката важи независимо дали гостът анулира резервацията си чрез портала MyBooking или я анулира член на персонала. За по-добра статистическа представа можете да разграничавате отменените и неприсъстващите резервации.

Имейли за потвърждение

Всяка резервация, направена чрез вашата система за резервации, предизвиква автоматичен имейл за потвърждение, който включва данни за резервацията, гаранция и правила за анулиране. За резервации, въведени ръчно в Clock PMS+, потребителите могат да инициират имейли за потвърждение чрез системата, като променят статуса на резервацията на "Потвърдена". Освен това разполагате с инструмент за намиране на висящи резервации.

Актуализации на резервациите

Гостите могат да изпращат запитвания за промени в резервациите чрез портала MyBooking. Тези запитвания могат да бъдат разгледани и отразени в конкретните им резервации. Нашата система ви позволява също така да актуализирате пакетно няколко резервации, като по този начин избягвате излишни действия и ускорявате обработката на резервациите.

Регистрационни карти за гости

Всяка резервация позволява създаването на персонализирана регистрационна карта, в която можете да посочите задължителните полета. Гостите могат да попълнят своите карти чрез портала MyBooking или чрез приложението за онлайн регистрация. Данните от регистрационните карти се подават към вашия хотелски регистър.

Депозити, допълнителни услуги, плащания и документи

  • Депозити - нашата система улеснява записването на предплатени суми по всяка резервация и ви позволява да издавате фактури за тях при необходимост. Тези предплащания могат да се прилагат към реално потребени услуги или неустойки за анулиране.
  • Допълнителни услуги - освен автоматично начислените услуги за нощувките, можете да включите и допълнителни услуги, потребени на място. Нашата система може да импортира услуги, регистрирани във външни POS системи, в сметките на гостите.
  • Документи - при затваряне на фолиото на госта нашата система ви позволява да издавате предварително конфигурирани документи (като фактури) въз основа на необходимите параметри.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница