Маркетингови елементи

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 11:20 AM

Print

Използването на маркетингови елементи може да обогати разбирането ви за ефективността на каналите за продажби. Вярваме, че трябва да имате пълна автономност върху тези елементи, затова сме ги създали да бъдат персонализирани. Въпреки това сме ги структурирали в три различни категории:

Маркетингов източник

Мислете за тях като за общи групи или класификации на резервациите, като например "Директни" и "OTA" (онлайн туристически агенции).

Маркетингов канал

Това са подгрупи, които се включват в конкретен източник. Например, "Сайт на хотела", "Телефонни резервации", "Гости без предварителна резервация" влизат в групата "директни", докато "Booking.com", "Expedia" и "Airbnb" принадлежат към групата "OTA".

Маркетингов сегмент

Това са специализирани групи, които можете да създадете въз основа на конкретни критерии за класификация на вашите резервации, като например "Почивка", "Бизнес пътуване", "Конференция" и други.

Използване

Тъй като те са от съществено значение за системата, особено за отчетите, можете да свържете тези маркетингови елементи към множество обекти като тарифи, събития, профили на фирми и други. Това оптимизира вашата работа, като автоматично прилага предварително дефинирани елементи към резервация, когато изберете определена тарифа или профил на фирмата, така че изборът за всяка резервация да не е необходим ръчен избор.

Основната цел на тези елементи е да улеснят подробната сегментация на резервациите за наблюдение на ефективността. Няколко отчети в системата предлагат възможността за сегментация на информацията по тези елементи. Това ви позволява да видите специфични данни, като например общи приходи от "Директни" или "Сайт на Хотела". Освен това тези елементи ви позволяват да генерирате обширна статистика и да намерите резервации в рамките на определен елемент. Например, лесно можете да проследите всички резервации от OTA или само тези от Booking.com.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница