Управление на тарифите

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 1:37 PM

Print

Clock PMS+ предоставя ефективно управление на цените чрез вградените си инструменти или чрез връзка с външна система за управление на приходите. Нашите функции са проектирани да подобрят вашите стратегии за ценообразуване и да опростят тяхното изпълнение.

Нека се запознаем с функциите, определящи поведението на тарифите, и тези, които помагат с оперативните задачи. Ето какво се намира във вашия набор от инструменти:

Оперативни инструменти

Съсредоточили сме се върху оптимизирането на конфигурацията и управлението на тарифите. Представяме ви следните функции, които ви помагат:

Бързо създаване на множество тарифи

Без усилие създайте множество тарифи за различни типове стаи, пакети и хранене с единична стъпка. Тази функция позволява различни типове тарифи, включително стандартни, производни, тарифи на база гост и др.

Автоматично попълване за съгласувани стойности

При създаването или редактирането на множество тарифи, нашият инструмент за автоматично попълване ви позволява да попълните идентични стойности за всички обработени тарифи с едно щракване.

Копиране на тарифи

Направихме възможно копирането на тарифи, за да ускорим създаването на нови, подобни тарифи след въвеждане на минорни промени в копираните.

Копиране на нива на гостите

С тази функция можете да репликирате нива на гостите, свързани със специфична тарифа или сезон на тарифата. Копирайте нива от всяка тарифа или сезон в тази, която в момента конфигурирате.

Копиране на сезони

Бързо създайте нов сезон с идентични настройки, като копирате цял сезон от една тарифа или настройки от различни тарифи. При необходимост може да бъдат направени промени в копирания сезон.

Управление на дневни цени

Управлявайте цените си на дневна основа с помощта на календара по дни. Тази функция ви позволява да наблюдавате и настройвате цените, изчислени за всеки ден. Нашият инструмент ви позволява да зададете изключения за определени дати или периоди, които да отмени зададените цени и ограничения в дадената тарифа или сезон. Тези дневни промени заместват настройките на тарифата и сезона, а ръчните корекции могат лесно да се открият в календара.

Масови корекции за периоди

Свързано с дневното ценообразуване, тази функция позволява едновременно обновяване на цените и ограниченията за избрани периоди. Просто изберете периодите, въведете желаните промени и ги приложете за всички дати с единично щракване.

Екран за тестване на тарифи

Нашата система може да изчислява цени за обичайни комбинации от гости, използвайки вашите избрани тарифи. Освен това можете да въведете конкретни комбинации от гости и възрасти, за да изчислите цена. Този тестов екран значително намалява времето, което отнема потвърждаването на конфигурациите на вашите тарифи.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница