Фронт деск инструменти за ценообразуване и заетост

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 8:01 AM

Print

Нашите иновативни инструменти са специално проектирани, за да оптимизират вашите работни процеси и значително ускорят процеса на проверка на наличност и цени в отговор на запитвания от клиенти.

Екран "Тарифи и заетост"

Екранът "Тарифи и заетост" е създаден, за да ускори отговора на запитвания относно наличността на стаи и цените. Този екран е незаменим инструмент за телефонни резервации и регистриране на запитвания от потенциални клиенти.

Функциите включват:

 • Достъп до всички системно конфигурирани тарифи с възможност за указване на предпочитани тарифи за редовно използване.
 • Възможност за търсене на конкретен тип стая, номер, наличност и цена.
 • Изчисляване на точна цена в зависимост от дефиниран период, брой гости и възраст на децата.
 • Предложените тарифи са предмет на ограничения, зададени в тарифите, като например броят на гостите, минималното пребиваване и други, заедно с наличността на стаите.
 • Ако тарифата включва пакети с ограничен брой услуги, тяхната наличност също се взема предвид.
 • Функция за избор на компания, която автоматично показва съгласуваните тарифи за тази компания.
 • Бързо създаване на резервация с автоматично попълване на: период на престой, брой гости и техните възрасти, избрана стая или тип стая, компания (ако е избрана) и избраната цена с всичките й елементи - хранене, гаранционни условия, маркетингови аспекти.
 • Бързо създаване на запитване за резервация, като се добавят оферти с цени за различни типове стаи и възможни периоди за резервация.
 • Превключване към календарен изглед с подробна информация за цените и наличността за всеки ден от избрания период.
 • Лесен достъп до таблото "Прогнозна заетост" за търсене на наличности в други периоди.

Табло за прогнозна заетост

Този екран предоставя обобщен изглед на информацията за наличността на всички стаи по типове. Може да се използва за всяко времево разписание, дори за изминали дати.

Функциите включват:

 • Предварително зададени периоди от 7, 14 и 30 дни за бързо зареждане и превключване между различни времеви рамки.
 • Опция за обобщен изглед с данни за наличността само по типове стаи.
 • Подробен изглед, предоставящ обстойни данни за всеки ден относно: капацитет, брой резервации, блокирания и стаи, спрени за продажба.
 • Опция за включване или изключване на блокираните стаи.
 • Информация за заетите стаи от резервации и блокове, разделени по различни сегменти. Изборът включва: Статус на резервацията, Маркетингов канал, Маркетингов източник, Маркетингов сегмент.
 • Функция за корекция на капацитета, която ви позволява да увеличавате или намалявате броя на стаите за съответната заетост за всеки ден и тип стая, като по този начин променяте реалния капацитет на стаите, които са ви на разположение. Тази коригирана наличност се отразява във всички канали, чрез които продавате. Можете да използвате тази функция за операции като:
 • Контролирано надпреварване: Увеличаване на броя на стаите, които са налични за продажба за определени дати.
 • Бързо блокиране: Временно спиране на продажбата на определено количество стаи за определен период, без да е необходимо създаването на блокове или резервации.
 • Външна наличност: Управление на наличността на хотела чрез API във външна система.
 • Опция за бързо въвеждане на резервации.
 • Експорт на данни за наличността в формат XLSX.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница