Регистриране и проследяване на плащания

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 3:19 PM

Print

Регистриране на плащания

За да регистрирате плащане в нашата система, трябва първо да изберете типа на плащането. Въпреки че тези типове са предварително зададени, позволихме персонализация чрез създаването на конфигурируеми подтипове за всеки основен тип.

Подтипове плащания

Използването на подтипове е опционално, но можете да ги използвате, ако желаете да категоризирате плащанията по-подробно. Можете да задължите тяхното използване, като по този начин за всяка регистрация на плащане системата изисква избор на подтип заедно с основния тип. При генерирането на отчети за плащанията, те ще предоставят подробна информация въз основа на избраните подтипове.

Сметки в главната книга

Предоставяме сметки в главната книга основно за интеграция и експорт към външни системи. Тази функционалност ви позволява да свържете всеки тип и подтип на плащане с уникален код, който след това се предава на външната система за обработка.

Прилагане на плащания

Плащанията се отразяват единствено в стандартни, авансови и депозитни фолиа. Корекционните фолиа, обаче, не позволяват добавяне на плащания. Вместо това те се отразяват във фолиото, свързано със съответната корекция. Плащанията могат да се регистрират както в активни, така и в предишно затворени фолиа. Ако регистрираното плащане изисква корекция, това може да се постигне чрез анулиране на неправилната трансакция.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница