Данъци и такси

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 11:01 AM

Print

Clock PMS+ ви предоставя разнообразни опции за правилна конфигурация на данъците и таксите. Това е от съществено значение за спазване на местните закони, точното отчитане, ефективното счетоводство и определяне на подходящи продажни цени.

Режими на изчисление на данъците

Clock PMS+ отговаря на глобалните нужди, като предлага няколко режима на изчисление на данъците. Това ви позволява да спазвате данъчните закони и регулации във вашата област.

 • Без данък: Не се начисляват суми за данъци.
 • Данък включен в цените, закръгляне на общата сума - Тук данъкът е включен в зададените цени в тарифи и шаблони за начисления. Закръглянето на данъка се прилага към общата сума.
 • Данък включен в цените, закръгляне по ред - Подобно на предния, но закръглянето на данъка се прилага по редове в фолиото.
 • Данък не е включен в цените, закръгляне на общата сума - Данъкът се добавя към цените в тарифите и шаблоните за начисления, като закръглянето на данъка се прилага към общата сума.
 • Данък не е включен в цените, закръгляне по ред - Подобно на предния режим, но закръглянето на данъка се прилага по редове в фолиото.

Персонализация на данъците

Можете да зададете името на данъка (като ДДС, GST или IVA) и процент на данъка по подразбиране, който се прилага в цялата система. Предоставяме възможност за задаване на различни данъчни ставки за различни услуги или артикули, където е необходимо.

Конфигурация на туристическия данък

Туристическите данъци, въпреки голямото си разнообразие в различните региони, са общ фактор в хотелиерската индустрия. Съобразявайки се с това, включихме модул с богата функционалност за туристическия данък, който предлага няколко опции за изчисление и приложение.

Настройки на туристическия данък

При повечето случаи туристическият данък се отразява като начисление във фолиото. Можете да конфигурирате следните настройки:

 • Категория приходи - Туристическият данък автоматично се отразява в групата приходи "Туристически данък", но можете да зададете и собствена категория.
 • Текст/Текст за печат - Тази настройка ви позволява да контролирате вътрешния текст на начислението и "Текста за отпечатване", който се появява на фолиото.
 • Данъчен процент - Ако туристическият данък се прилага, можете да зададете съответния процент тук.
 • Описание на начислението - за включване във фолиото на подробно описание на изчислението на туристическия данък.

Изчисляване на сумата на туристическия данък

Можете да изчислите сумата на туристическия данък по различни методи:

 • Цена за нощувка - Статична цена за нощувка.
 • Цена за възрастен - Статична цена за нощувка на възрастен.
 • Цена за дете - Статична цена за нощувка на дете.
 • Процент - Процентно количество от тарифните такси. По подразбиране се използват само таксите в групата "Стаи", но можете да включите категории приходи от други групи приходи, така че бъдат включени услугите в пакетиране в изчислението.
 • Намалена цена за деца - Можете да зададете възрастта на детето, което ще ви позволи да зададете 2 различни цени на туристическия данък за 2 възрастови групи на деца.

Режими на изчисление на туристическия данък

Трябва също така да определите метода на изчисление на туристическия данък:

 • Екстра, отделно начисление - Туристическият данък се добавя към цената на тарифата и се публикува като отделно начисление във фолиото.
 • Включен, отделно начисление  - Туристическият данък е включен в цената на тарифата и се публикува като отделно начисление във фолиото.
 • Включен, общо начисление  - Туристическият  данък е включен в цената на тарифата, като сумата се указва във фолиото, но не се публикува като отделно начисление .

Поддръжка на множество валути

С Clock PMS+ можете да извършвате плащания, да създавате тарифи и да контролирате валутата на начисленията или цели фолия в различни валути. Трябва да посочите една валута като основна, а други валути могат да бъдат добавени със статичен обменен курс към основната валута. Тази функционалност дава допълнителна гъвкавост на вашите бизнес операции.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница