Фолиа

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 2:27 PM

Print

Фолиото в контекста на Clock PMS+ се отнася до сметката на госта. Когато фолио е отворено, могат да бъдат добавяни такси и плащания от гости, фирми и други външни клиенти. След като се затвори фолио, се появява възможността за издаване на фактура. Въпреки това, към затворено фолио не могат да се правят допълнителни такси или корекции. За да издадете фактура, трябва първо да отворите фолио.

Фолиото може да се използва в няколко случая:

Фолиа на резервации

Всяка резервация автоматично генерира фолио. Ако резервацията е свързана с конкретна тарифа, услугите, включени в тази тарифа, ще бъдат автоматично добавени към фолиото. Това фолио ви позволява също така да отчетете всички допълнителни услуги, които гостът е използвал, както и да трансферирате услуги от външни системи, като например касово приложение (POS). Можете да създадете толкова фолиа, колкото са необходими за една резервация. Всяко от тези фолиа може да бъде затворено с фактура или просто записано като затворена сметка на хотела.

Фолиа на фирми

Могат да бъдат създадени фолиа и за профили на фирми. Те ви позволяват да таксувате различни видове услуги, включително тези, свързани със специфични резервации на фирмата, или дори да трансферирате услуги от външни системи.

Фолиа на събития

За всяко събитие можете да създадете едно или повече фолиа в зависимост от нуждите ви. Фолиата на събития събират множество услуги, които след това се таксуват на организиращата компания.

Фолиа за външни клиенти

Clock PMS+ класифицира всички лица, които нямат хотелски резервации или профили на фирми, но се нуждаят от документация за използваните услуги като външни клиенти. В тези случаи се използват фолиа за външни клиенти. В тези фолиа се разрешава само ръчното таксуване на услуги, което означава, че услуги от други фолиа или външни системи не могат да бъдат трансферирани.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница