Guest Mailer

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 1:14 PM

Print

Guest Mailer е динамичен инструмент, който улеснява както автоматизираната, така и ръчната комуникация с вашите гости. С множество предварително създадени шаблони за имейли и изпращане, базирано на точни правила, той е създаден, за да ви спести значително време и усилия, като отпадне необходимостта постоянно да създавате нови имейли или да модифицирате съществуващи шаблони.

Основни функции на Guest Mailer:

Автоматично изпращане на имейли

Основната функция на Guest Mailer е възможността за автоматично изпращане на имейли. Системата използва предварително зададени шаблони и правила за изпращане. Платформата предлага различни възможности и филтри, които позволяват на различни имейли да достигат до съответните получатели. Чрез включване на "плейсхолдъри" във вашите шаблони за имейли, системата може автоматично да персонализира всеки имейл със съответните детайли като имена, информация за резервация и други.

Ръчно изпращане на имейли

Guest Mailer също поддържа ръчно изпращане на имейли. Това може да включва изпращането на имейли, които са първоначално настроени за автоматично изпращане, или използването на персонализирани шаблони, които не са предварително зададени за автоматизация. Системата ви позволява да създадете "библиотека" от шаблони за имейли за различни ситуации, готови да бъдат изпратени при нужда. Няколко клика са достатъчни, за да изпратите тези шаблони, а с помощта на "плейсхолдъри" няма нужда да редактирате ръчно имената на получателите, информацията за резервация и други.

Управление на маркетингови кампании

Guest Mailer отговаря и на вашите маркетингови нужди. Той може да разграничава между гостите, които са дали съгласие или не за получаване на маркетингови имейли. Това включва филтър, който контролира изпращането на маркетингови имейли само до гости или резервации, които са избрали да получават такава комуникация.

Обобщено, Guest Mailer е функционалност със сериозни възможности, създадена да оптимизира ефективно и ефикасно вашите нужди за комуникация с гостите.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница