Профили на гости

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 3:40 PM

Print

Информацията за отделните лица се съхранява в профили на гости. Тези профили се споделят между всички хотели в рамките на вашата абонаментна услуга. Това улеснява използването и актуализирането на профил, създаден в един хотел, от други хотели в същата абонаментна услуга.

Сценарии за използване

Резервации

Профилите на гостите играят важна роля в управлението на резервациите, като изпълняват две основни функции:

Гости в Резервацията

Всяка нова резервация е свързана със специфичен профил на гост. При създаването на нова резервация можете да изберете от съществуващите профили на гости или да създадете нов. Ако свържете новата резервация с профил на компания вместо с индивидуален гост, системата автоматично ще създаде нов профил на гост и ще го свърже с тази резервация. Освен това можете да създадете профил за всеки допълнителен гост, участващ в резервацията, или да използвате вече съществуващ такъв, ако има такъв.

Карти за Регистрация и Регистър на Хотела

Информацията за госта от резервацията се въвежда в карта за регистрация и се съхранява в профила, създаден за него. Тази информация се използва впоследствие в Регистъра на Хотела. При следващо посещение на същия гост във вашия хотел няма нужда да въвеждате отново данните му; просто потвърдете, че съществуващата информация е актуална. Видът на информацията, събирана от гостите, може да се управлява чрез настройки. За допълнителна информация, прочетете раздела "Възможни настройки на профила".

Лице за контакт

Освен като гост, профилът може да служи и като лице за контакт за резервации. Цялата кореспонденция, свързана с резервациите, се изпраща към това контактно лице.

Компании

В рамките на компаниите профилите на гостите могат да бъдат определени като лица за контакт. Когато резервацията е свързана с определена компания, данните на контактното лице могат да се трансферират към резервацията като определено контактно лице.

Събития

Ролята на профилите на събития прилича на тази на контактно лице. Те могат да бъдат импортирани от компанията, организираща събитието (ако е определено контактно лице в профила й), да се избират от съществуващите профили в системата или да се създава нов профил, ако лицето все още не е въведено в Clock PMS+. Цялата кореспонденция, свързана със събитията, се изпраща до определеното лице за контакт.

Фолиа/документи

Профил на гост може да бъде избран като получател на фолио или документ.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница