Сигурност на достъпа

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 10:21 AM

Print

Clock PMS+ е съвременно облачно решение, проектирано за безпроблемна употреба на всички мобилни и настолни устройства с браузър и интернет връзка. Като осъзнаваме важността на сигурността в дигиталния свят, включихме надеждни мерки за защита в Clock PMS+. Предлагаме няколко нива на сигурност, които ви дават възможност да изберете ограниченията за достъп, които най-добре отговарят на вашите нужди.

Мрежова сигурност

Тъй като Clock PMS+ може да бъде достъпван от почти всяка точка с интернет връзка, предоставяме опция за ограничаване на достъпа до вашата абонаментна услуга. Разработихме уникален инструмент, който ви дава възможност да контролирате от кои мрежи потребителите могат да достъпват Clock PMS+. Ето вашите възможности:

Надеждни мрежи

Задайте надеждни мрежи, от които потребителите могат да достъпват услугата на Clock PMS+, например мрежата на вашата хотелска сграда. Потребителите на Clock PMS+ могат да бъдат разделени на две групи: тези, които могат да достъпват системата от всяко място, и тези, които могат да достъпват само през доверените мрежи, които сте определили.

Мрежи от черния списък

Тази функция ви позволява да блокирате достъпа до вашия абонамент от определен IP адрес или мрежа веднага, ако заподозрете неразрешен достъп. Тази ограничение важи за всички потребители на абонамента. Използвайте тази функция с внимание, за да избегнете случайно блокиране на собствения си достъп.

Многофакторно удостоверяване (MFA)

MFA добавя допълнителен слой за оторизация на потребителя при достъп до системата. Това е задължително при работа с чувствителни данни, като кредитни карти, потребителски данни и разрешения, настройки за платежни оператори и промяна на данните на собственика на абонамента.

MFA принцип

За да достъпите своя акаунт, трябва да потвърдите вашата самоличност чрез два фактора: нещо, което знаете (потребителско име и парола) и нещо, което притежавате (смартфон, който генерира еднократна парола). Всяка еднократна шестцифрена парола, генерирана от приложението, е активна за 60 секунди.

Активирането на MFA важи за тези потребители, които ще имат достъп до чувствителни данни в системата.

Политика за паролите

Тази функция ви позволява да наложите комплексна корпоративна политика за паролите на потребителите. Можете да зададете каква е минималната сложност на паролите, колко често потребителите трябва да ги сменят и дали новата парола може да бъде подобна на вече използваните пароли.

Можете да създадете различни политики за различни типове потребители. Например можете да създадете отделна политика с по-ниски изисквания за паролите за потребители, които използват POS системата. Съответно, по-сложна политика за паролите за потребители с достъп до чувствителна информация.

Заключване на потребителски акаунти и автоматичен изход

Автоматичен изход

За допълнителна сигурност, че устройствата, които вашите служители използват, няма да попаднат в чужди ръце и така да позволят на трети лица да имат достъп до вашите данни, добавихме настройка за автоматично отключване на потребителите, когато няма активност от тяхна страна;

Заключване на потребители

След 6 неуспешни опита за влизане в акаунта на потребител, акаунтът автоматично се заключва за период от 30 минути. Изпраща се уведомление до хотелския имейл адрес.

Регистри на достъпа

Освен всичко това, за да имате пълен обзор за това, кой влиза и излиза от системата ви и кога, предоставяме регистър на достъпа. От регистъра можете да получите точна информация за датата, времето и IP адреса, от който конкретен потребител влезе, излезе или бъде заключен.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница