Потребители и потребителски групи

Променена на: Thu, 27 юли, 2023 в 10:29 AM

Print

Категории потребители в Clock PMS+

Абонаментен/Мастър потребител

Със създаването на абонамент в Clock PMS+ се създава акаунт за мастър потребителя. Мастър потребителят има привилегията за пълен административен достъп, позволявайки му да добави и управлява обикновените потребители в системата. Важно е да се отбележи, че ограниченията на мрежата, дефинирани в настройките за надеждни мрежи, не ограничават достъпа на мастър потребителя.

Стандартни потребители

Стандартните потребители обхващат всички допълнителни потребители на системата, освен мастър потребителя. Достъпът им може да бъде персонализиран чрез ограничения за надеждните мрежи. Акаунтът на всеки стандартен потребител може да бъде персонализиран по следните начини:

  • Избор на достъпните им акаунти
  • Задаване на специфични разрешения в тези акаунти
  • Определение на тяхната принадлежност към група потребители
  • Избор на канали за наблюдение на списъците със задачите
  • Приложима политика за паролите
  • Език

API Потребители

API потребителите служат за определена цел: да улеснят връзката с външни системи. Управлението на тези потребители е изцяло в компетенциите на Clock Software. За всяка уникална интеграция, Clock Software създава API потребител с необходимите разрешения. Стандартните потребители, при условие че имат съответните права, могат само да деактивират тези API потребители.

Групи потребители

Групите потребители улесняват управлението на потребителите в Clock PMS+, особено когато става дума за голям брой потребители. Предоставянето на права на група, а не на отделни потребители, позволява ефективно управление на правата за достъп. Потребителите с еднакви права се групират заедно. В резултат на това промените в правата на групата променят правата на всички потребители в тази група. Въпреки това е важно да се , струва си да се отбележи, че всяко право, което е ясно зададено за конкретен потребител, има предимство пред правата на групата.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница