Видове фолиа

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 2:33 PM

Print

Типове фолиа

Стандартни фолиа

Стандартните фолиа се използват за отчитане на таксуваните услуги към клиентите. Те могат да се прилагат към резервации, фирми или външни клиенти. Тези фолиа не само документират използваните услуги, но също така проследяват плащанията, направени от клиента. За да се предотвратят допълнителни такси, тези фолиа трябва да бъдат затворени - действие, което може да включва издаването на официален документ. Моля, обърнете внимание, че на едно фолио може да се издаде само един документ. Типовете документи, които да се използват, са определени и конфигурирани предварително.

Фолиа за авансови плащания

Специално създадени, за да проследяват авансовите плащания от клиентите, фолиата за авансови плащания могат да бъдат свързани с резервации и фирми. Те позволяват издаването на фактура за авансово плащане специфично за предплатената сума с такса "Авансово плащане". Тази такса може да бъде автоматично консумирана в основното фолио, за да се осигури правилно балансиране.

Фолиа за депозити

Тези фолиа са предназначени за отчитане на събраните депозити - за потенциални повреди, използване на услуги и други. В този тип фолиа трябва да се записва само плащане, което при необходимост може да бъде консумирано към основното фолио с услуги. Освен това, тези фолиа за задържане могат да бъдат превърнати във фолиа за авансови плащания.

Корекционни фолиа

Както самото име подсказва, корекционните фолиа служат за документиране на корекции, направени по стандартни фолиа. Тези корекции могат да бъдат дебитни (увеличаване на начислението) или кредитни (намаляване на начислението). Корекционните фолиа могат да се използват за общи или частични корекции, например частични или пълни кредитни известия. Те могат да съдържат само корекции по начисленията, които после се отразяват в съответното основно фолио.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница