Отложени плащания

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 3:19 PM

Print

Освен основните операции, свързани с начисления, плащания и документи, предлагаме възможност за управление на отложените плащания. Тази уникална функционалност позволява затварянето на фолиа без необходимост от добавяне на плащания за начислените услуги. Ето как можете да я персонализирате:

Срок на плащане

Този срок може да бъде настроен в зависимост от броя дни след затварянето на фолиото, когато плащането става дължимо. Има три начина да го настроите:

  • Като стандартен срок за плащане за всички затворени фолиа.
  • Като срок за плащане за определена компания.
  • Като отделен срок за плащане за конкретно фолио.

Кредитен лимит

За корпоративни клиенти можете да определите кредитен лимит, който показва най-високата сума, която компанията може да натрупа като задължение.

Натрупани задължения

Следете общите задължения за всяка компания и резервация, както и общите задължения за затворени фолиа.

Просрочени плащания

Следете просрочените плащания за всяка компания и резервация, заедно с общите просрочени суми за затворените фолиа.

Нашият софтуер ви предоставя възможността да управлявате финансите си по-ефективно и ефикасно, според вашите специфични нужди.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница