Управление на приходите и онлайн дистрибуция

Типове тарифи и функционални възможности

Системата за тарифи на Clock PMS+ предоставя напреднала, автоматизира...

Научете повече

Тарифни функционалности

В допълнение към предлагането на различни опции за ценообразуване, на...

Научете повече

Управление на тарифите

Clock PMS+ предоставя ефективно управление на цените чрез вградените ...

Научете повече

Организация и автоматизация

Организация на тарифните планове Тарифните планове могат да се оприл...

Научете повече

Тарифни пакети

Тарифните пакети са функция на системата за тарифи на Clock PMS+. Те ...

Научете повече

Рестрикции

Ограниченията на тарифите са мощен инструмент за управление на наличн...

Научете повече

Групи и категории приходи

Групите и категориите приходи са незаменими инструменти за разбиране ...

Научете повече

Договори с туроператори

Специализираният модул "Договори с туроператори" е предназн...

Научете повече