Хотелско домакинство

Функционалности за хотелското домакинство

Хотелското домакинство е критичен компонент от операциите на всеки хо...

Научете повече

Генериране и разпределение на домакинските задачи

Този модул е базиран на разнообразие от предварително дефинирани дома...

Научете повече

Други функционалности

Прогноза за натоварването и персонала с помощта на Clock PMS+ Clock ...

Научете повече