Профили на гости и фирми, корпорартивни и туроператорски договори

Профили на гости

Информацията за отделните лица се съхранява в профили на гости. Тези ...

Научете повече

Допълнителни функционалности

С Clock PMS+ оптимизирайте процеса на регистрация на гостите си, след...

Научете повече

Възможности за конфигуриране

Персонализиране на профилите на гостите Функционалността "Профи...

Научете повече