Профили на омпании

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 3:18 PM

Print

Компаниите в Clock PMS+ имат широко приложение. Профилите им могат да бъдат предварително зададени или добавени по време на работа. Профилите на компаниите се споделят между всички хотели във вашата абонаментна система.

Роля на компаниите

Корпоративни клиенти

Ако имате договорни отношения с корпоративни клиенти, трябва да ги въведете като профили на компании. Това могат да бъдат компании, чиито служители се настаняват във вашия хотел, компании, които редовно организират събития с вас и други.

Туристически агенции (ТА) и онлайн туристически агенции (OTA)

Профилите на компаниите включват и ТА и OTA. За всяка агенция в системата трябва да бъде създаден профил на компания. Тези профили могат да бъдат добавени ръчно или автоматично при импортиране на резервации от каналния мениджър, с който работите.

Данни на получателя на документа

Всяка компания, на която трябва да издадете фактура, трябва да бъде добавена като профил на компания. Това обикновено става при затварянето на фолиото. Ако профилът вече съществува, той се избира като получател, в противен случай се създава нов профил на компания. Можете да използвате възможността за автоматично изтегляне на данни за компанията от информационната система VIES на Европейския съюз (валидно само за компании, регистрирани в държавите-членки на ЕС).

Къде да се използва

Можете да свържете профилите на компаниите с:

Фолиа

Профил на компанията може да бъде избран като получател на документа във фолиото.

Резервации

В резервациите профилите на компаниите могат да изпълняват две роли:

  • Компания - в ролята на корпоративен клиент, с когото имате договорни отношения относно тарифите за услуги, условията за настаняване и други;
  • Агент - в ролята на ТА или OTA, които препродават услугите, предлагани от вашия хотел;

Събития

Подобно на резервациите, в събитията профилите на компаниите могат да бъдат избрани като:

  • Компания;
  • Агент;

Събитие не може да бъде създадено, без да е свързано с профил на компания.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница