Функционалности за компании

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 3:27 PM

Print

Профилите на компаниите предоставят широка гама от функции, предназначени да оптимизират вашите бизнес операции:

Корпоративни договори и ценообразуване

Профилите на компаниите ви позволяват да зададете предварително договорени цени за хотелските услуги. Тези тарифи, включени в профила на компанията, са достъпни за резервации, направени по телефона и чрез системата за онлайн резервации WRS.

Автоматичен трансфер на начисления

Можете да изберете автоматичен трансфер на начисленията за настаняване за определени резервации към профила на компанията. Тази функционалност обединява услуги от различни резервации в един профил на компанията, който после може да бъде фактуриран. Моля, имайте предвид, че за да използвате тази функция, трябва да активирате трансфера на начисления към компанията.

Фактуриране за свързани с компании множествени резервации

Освен автоматичния трансфер, също е възможен и ръчен трансфер на услуги от резервации, свързани с компанията, към предварително създадени профили. Услугите, обединени в профилите на компаниите, могат да бъдат фактурирани на определени интервали, независимо от продължителността на конкретните резервации, например на месечна база.

Фактуриране за множество услуги, свързани с компании или събития

Освен специфичните услуги за резервациите, всички видове услуги могат да бъдат фактурирани и обединени. Услугите могат да бъдат прехвърлени от различни части на хотелския комплекс, като лоби бар или ресторант. Също така сметките за събития, организирани от компанията, са свързани с компанията и се начисляват за всички услуги, свързани със събитието.

Следене на плащанията

Системата позволява следене на плащанията, свързани с отчетите на всяка компания, изтекли плащания и нарушения на установения кредитен лимит.

Управление на комисионните

Системата предоставя инструмент за изчисляване на комисиите, които се дължат на туристически агент или онлайн туристическа агенция. Също така позволява да се определят резервации, които вече са били изплатени с комисиите си.

Цялостен списък с резервации и събития

Профилът на компанията предоставя ефективен начин за достъп до пълен списък с всички резервации и събития за определен период, в които е избрана определена компания или агент. Системата поддържа отделни филтриране на списъците въз основа на ролята на профила в резервацията или събитието.

Преглед на сметките на компаниите

Профилът на компанията предоставя инструмент за проследяване на всички отворени и затворени сметки на компанията, включително откритите сметки на резервации, свързани с компанията. Той улеснява прехвърлянето на избрани видове услуги от сметките на резервациите към сметката на компанията за фактуриран е.

Финансови и статистически отчети

Достъп до разнообразни финансови и статистически отчети за приходите и заетостта, генерирани от всяка компания, в зависимост от нейната роля в резервациите или събитията.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница