Типове тарифи и функционални възможности

Променена на: Wed, 26 юли, 2023 в 1:16 PM

Print

Системата за тарифи на Clock PMS+ предоставя напреднала, автоматизирана методология за ценообразуване на вашите предложения. Тя предлага обширен набор от инструменти, предназначени да предварително установят цени за всички варианти на резервационни единици, с централизирани възможности за управление, независимо от каналите за продажба - било то по телефона, онлайн или чрез множество онлайн разпространителни платформи.

Категории тарифи

Нашата система обхваща множество инструменти, които ви дават възможност да автоматизирате напълно процесите на ценообразуване.

Стандартни тарифи (цена за резервационна единица)

Този улеснен модел на ценообразуване позволява определяне на цена, базирано само на типа на резервационната единица, без да се взима предвид броят и категорията на гостите. Той позволява задаване на максимален брой гости, за който цената се счита за валидна.

Тарифи, базирани на броя гости

Създадени са два различни инструмента, които облекчават разграничаването на цените в зависимост от общия брой гости във всяка стая.

Офсети по гости

Можете да използвате тази функция, за да персонализирате цените на стаите в зависимост от броя възрастни и деца. С този инструмент имате гъвкавостта да прилагате допълнителни такси или отстъпки във формата на фиксирани суми или проценти за всеки допълнителен гост. Системата е проектирана да позволи до 5 възрастни и 5 деца на стая, както и отделно поле за единичен възрастен. Важно е да се отбележи, че въпреки че тази функционалност позволява персонализиране на цените в зависимост от броя гости, в момента не поддържа различни тарифи в зависимост от възрастта на гостите.

Нива по брой гости

Паралелно с офсетите, нивата на гостите предлагат възможност за определяне на цените на стаите в зависимост от броя и категорията на гостите (възрастни/деца). Това позволява прилагане на допълнителни такси или отстъпки във фиксирани или процентни стойности за всеки гост. Освен това се предоставя възможност за задаване на цени въз основа на възрастта на всяко дете. Няма ограничения за броя гости, и всички възможни комбинации от гости могат да се зададат за всяка резервационна единица.

Цените на гост служат като мощен инструмент за ценообразуване, чрез който можете да продавате чрез вашата резервационна система и повечето канални мениджъри.

Производни тарифи (надбавки и отстъпки)

Нашата система предлага функционалност, която позволява бързо и лесно конфигуриране на вариации на тарифите чрез добавяне/отнемане на сума от стандартните тарифи.

Цените, изведени от тези тарифи, се актуализират автоматично след промяна в цената на основната тарифа.

Поддържат се две версии:

  • Фиксирана сума - можете да добавите/отнемете фиксирана сума от цената на основната тарифа;

  • Процент - можете да увеличавате/намалявате процент от цената на основната тарифа;

Използвайте този тип ценообразуване, ако целта ви е да създадете промоционални тарифи, производни на вашите базови тарифи, като приспаднете определена сума/процент от редовната тарифа. Например, предлагане на 10% отстъпка при определени условия.

Той може да бъде полезен и когато трябва да увеличите стандартните цени с определена сума/процент. Например, за да въведете надценка от 10 евро за цената на закуската.

Автоматизирано ценообразуване въз основа на степента на заетост

Използвайте нашата уникална функция, за да коригирате автоматично цените на хотела си в отговор на промените в заетостта. Тази система ви позволява да създадете набор от предварително определени ценови нива, които реагират на колебанията в наличността на стаите.

Независимо дали става въпрос за конкретен тип стая или за съвкупната наличност на всички типове, нашата система усърдно следи и коригира цените в реално време. Това означава, че без допълнителни усилия от ваша страна цените се актуализират безпроблемно както в резервационната ви система, така и в избрания от вас мениджър на канали. Това иновативно решение ви позволява да оптимизирате приходите си, като същевременно спестявате ценно време и ресурси.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Съжаляваме, че не успяхме да бъдем полезни. Помогнете ни да подобрим тази статия с вашите отзиви.

На тази страница